רשימת בחינות:
מס' קורס  שם קורס  סמסטר  מועד תאריך שעה
0455275001   פאוניסטיקה של בעלי חוליות (זוחלים ויונקים)   א'   א  25/06/2015   
      ב  23/07/2015   

הפקולטה למדעי החיים