רשימת בחינות:
מס' קורס  שם קורס  סמסטר  מועד תאריך שעה
0455266501   ביוכימיה מעבדה   ב'   א  23/06/2015   
      ב  04/08/2015   

הפקולטה למדעי החיים