רשימת בחינות:
מס' קורס  שם קורס  סמסטר  מועד תאריך שעה
0455262601   גנטיקה כללית - מעבדה   א'   א  22/01/2015   
      ב  20/03/2015   

הפקולטה למדעי החיים