רשימת בחינות:
מס' קורס  שם קורס  סמסטר  מועד תאריך שעה
0455253601   אבולוציה   ב'   א  10/07/2015   
      ב  21/08/2015   
0455253602   אבולוציה   ב'   א  10/07/2015   
      ב  21/08/2015   

הפקולטה למדעי החיים