רשימת בחינות:
מס' קורס  שם קורס  סמסטר  מועד תאריך שעה
0455253501   חוליתניים למתקדמים: אנטומיה משווה מבנה ופונקציה של מערכות הג   א'   א  12/02/2015   
      ב  24/04/2015   

הפקולטה למדעי החיים