רשימת בחינות:
מס' קורס  שם קורס  סמסטר  מועד תאריך שעה
0455252601   גנטיקה כללית   א'   א  08/02/2015   
      ב  02/04/2015   
0455252602   גנטיקה כללית   א'   א  08/02/2015   
      ב  02/04/2015   

הפקולטה למדעי החיים