רשימת בחינות:
מס' קורס  שם קורס  סמסטר  מועד תאריך שעה
0455252301   מעבדה במיקרוביולוגיה   ב'   א  08/07/2015   
      ב  10/08/2015   

הפקולטה למדעי החיים