רשימת בחינות:
מס' קורס  שם קורס  סמסטר  מועד תאריך שעה
0455250101   מבוא לביולוגיה מולקלרית - מעבדה   א'   א  30/01/2015   
      ב  13/03/2015   
0455250102   מבוא לביולוגיה מולקלרית - מעבדה   א'   א  30/01/2015   
      ב  13/03/2015   
0455250103   מבוא לביולוגיה מולקלרית - מעבדה   א'   א  30/01/2015   
      ב  13/03/2015   

הפקולטה למדעי החיים