רשימת בחינות:
מס' קורס  שם קורס  סמסטר  מועד תאריך שעה
0455180901   אקולוגיה   א'   א  20/02/2015   
      ב  24/04/2015   
0455180902   אקולוגיה   א'   א  20/02/2015   
      ב  24/04/2015   

הפקולטה למדעי החיים