רשימת בחינות:
מס' קורס  שם קורס  סמסטר  מועד תאריך שעה
0455180601   סטטיסטיקה   ב'   א  13/07/2015   
      ב  09/08/2015   
0455180602   סטטיסטיקה   ב'   א  13/07/2015   
      ב  09/08/2015   
0455180603   סטטיסטיקה   ב'   א  13/07/2015   
      ב  09/08/2015   

הפקולטה למדעי החיים