רשימת בחינות:
מס' קורס  שם קורס  סמסטר  מועד תאריך שעה
0455180501   פיסיקה א'   א'   א  08/02/2015   
      ב  20/03/2015   

הפקולטה למדעי החיים