רשימת בחינות:
מס' קורס  שם קורס  סמסטר  מועד תאריך שעה
0455180401   מתמטיקה   א'   א  16/02/2015   
      ב  17/04/2015   
0455180402   מתמטיקה   א'   א  16/02/2015   
      ב  17/04/2015   

הפקולטה למדעי החיים