רשימת בחינות:
מס' קורס  שם קורס  סמסטר  מועד תאריך שעה
0455170101   חשיפה למחקר אקולוגי ואבולוציוני   בא   א  05/07/2015   
      ב  03/08/2015   

הפקולטה למדעי החיים