רשימת בחינות:
מס' קורס  שם קורס  סמסטר  מועד תאריך שעה
0455156901   מבוא לעולם החי - מחסרי חוליות לחוליתניים   א'   א  11/02/2015   
      ב  08/05/2015   
0455156902   מבוא לעולם החי - מחסרי חוליות לחוליתניים   א'   א  11/02/2015   
      ב  08/05/2015   

הפקולטה למדעי החיים