רשימת בחינות:
מס' קורס  שם קורס  סמסטר  מועד תאריך שעה
0455156501   כימיה פיסיקלית   ב'   א  03/07/2015   
      ב  31/07/2015   
0455156502   כימיה פיסיקלית   ב'   א  03/07/2015   
      ב  31/07/2015   

הפקולטה למדעי החיים