רשימת בחינות:
מס' קורס  שם קורס  סמסטר  מועד תאריך שעה
0455156201   כימיה אורגנית   ב'   א  24/06/2015   
      ב  17/08/2015   
0455156202   כימיה אורגנית   ב'   א  24/06/2015   
      ב  17/08/2015   

הפקולטה למדעי החיים