רשימת בחינות:
מס' קורס  שם קורס  סמסטר  מועד תאריך שעה
0455152101   מבוא למדעי הצמח   ב'   א  16/07/2015   
      ב  13/08/2015   
0455152102   מבוא למדעי הצמח   ב'   א  16/07/2015   
      ב  13/08/2015   

הפקולטה למדעי החיים