רשימת בחינות:
מס' קורס  שם קורס  סמסטר  מועד תאריך שעה
0455151001   מבוא לביולוגיה של התא   ב'   א  30/06/2015   
      ב  05/08/2015   
0455151002   מבוא לביולוגיה של התא   ב'   א  30/06/2015   
      ב  05/08/2015   

הפקולטה למדעי החיים