רשימת בחינות:
מס' קורס  שם קורס  סמסטר  מועד תאריך שעה
0455305301   ביולוגיה ימית   א'   א  19/01/2014   
      ב  21/02/2014   

הפקולטה למדעי החיים