התכנית הרב-תחומית באמנויות - 0861

סמסטר   מספר   שם קורס   מרצים   הערה   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
א'   08611585   אמת וייצוג באמנויות   ד"ר רז-דגני אירית     22/01/2014  09:30  21/02/2014  09:00 
א'   08611301   מבוא לשפת המוזיקה   מר אופנהיים רועי     23/01/2014  09:30  21/02/2014  09:00 
א'   08611241   מבוא לתולדות האמנות ולשפתה   ד"ר שטרן אפרת     29/01/2014  09:30  04/04/2014  09:00 
א'   08611582   מבוא לתולדות הקולנוע א'   ד"ר דובדבני שמוליק     05/02/2014  09:30  14/03/2014  09:00 
אב   08611210   פרקים בתולדות תרבות המערב   ד"ר אונגר הנריך     01/07/2014  09:30  26/08/2014  09:30 
ב'   08611586   זרמים בביקורת המאה העשרים   ד"ר רז-דגני אירית     17/06/2014  09:30  22/07/2014  09:30 
ב'   08611583   מבוא לתולדות הקולנוע ב' **   ד"ר דובדבני שמוליק     09/07/2014  09:30  09/09/2014  09:30 
ב'   08611107   מבוא לשפת הקולנוע **   ד"ר דובדבני שמוליק     13/07/2014  09:30  12/08/2014  09:30 
ב'   08611106   מבוא לשפת התאטרון   ד"ר מלכא ליאורה     15/07/2014  09:30  01/09/2014  09:30