התכנית הבינתחומית באמנויות - 0810

סמסטר   מספר   שם קורס   מרצים   הערה   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
א'   08106001   מודלים ומתודולוגיות של המאה העשרים   ד"ר אונגר הנריך     10/02/2014  09:30  09/05/2014  09:00 
א'   08106004   תחנות יסוד במפה האינטלקטואלית של המאה העשרים   ד"ר אונגר הנריך     10/02/2014  09:30  09/05/2014  09:00