ביה"ס לאדריכלות ע"ש דוד עזריאלי - 0881

סמסטר   מספר   שם קורס   מרצים   הערה   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
א'   08811304   מתמטיקה לאדריכלים   ד"ר סעד דוד     27/01/2014  09:30  14/03/2014  09:00 
א'   08813503   תולדות האדריכלות בא"י למן המאה ה-19 ועד ימינו   פרופ' בר-אור אמנון     27/01/2014  09:30  21/03/2014  09:00 
א'   08812405   מבוא לכלכלה עירונית   ד"ר זימון יאיר     28/01/2014  09:30  14/03/2014  09:00 
א'   08814409   היבטים משפטיים באדריכלות   עו"ד גדרון מיכה
עו"ד הס גלעד  
  29/01/2014  09:30  14/03/2014  09:00 
א'   08811309   פיזיקה לאדריכלים   ד"ר בן חמו יאן     02/02/2014  09:30  21/03/2014  09:00 
א'   08811211   מבוא לניתוח יצירות אמנות   ד"ר מאירי-דן נעמי     03/02/2014  09:30  28/03/2014  09:00 
א'   08813303   מבנים 1   ד"ר לייבוביץ אדי     03/02/2014  09:30  28/03/2014  09:00 
א'   08812502   אקלים אנרגיה ובבקרת סביבת המבנה   אנג' אהרוני רפאל     05/02/2014  09:30  28/03/2014  09:00 
א'   08811207   תולדות אדריכלות א': העת העתיקה   ד"ר קוזלובסקי רועי     06/02/2014  09:30  25/04/2014  09:00 
א'   08811310   טכנולוגיות בניה   אדר' פרייס דן     09/02/2014  09:30  25/04/2014  09:00 
א'   08814302   מבנים 2 א'   ד"ר גילת רבקה     09/02/2014  09:30  28/03/2014  09:00 
א'   08813128   מבוא לעיצוב עירוני   ד"ר מרגלית טליה     10/02/2014  09:30  02/05/2014  09:00 
א'   08815301   מבנים 3   ד"ר מוסרי אברהם     11/02/2014  09:30  04/04/2014  09:00 
א'   08812212   תולדות אדריכלות ד':תולדות האדר' במאות ה-18 וה-19   אדר' מרגלית דנה     12/02/2014  09:30  02/05/2014  09:00 
א'   08811301   תקשורת גרפית א'   אדר' כהן נעמי     13/02/2014  09:30  02/05/2014  09:00 
א'   0881242401   מבחן בקיאות בחטיבת לימודי תולדות האדריכלות       23/10/2014  09:30     
ב'   08812303   סטטיקה וחוזק חומרים   פרופ' רבקין שמואל     25/06/2014  09:30  12/08/2014  09:30 
ב'   08813509   תולדות התכנון, הנוף והמרחב בארץ ישראל במאה ה-20   ד"ר קוזלובסקי רועי     29/06/2014  09:30  24/08/2014  09:30 
ב'   08813207   תולדות אדריכלות ה': אדריכלות במאה ה- 20   ד"ר קוזלובסקי רועי     02/07/2014  09:30  27/08/2014  09:30 
ב'   08814305   מבנים 2 ב'   ד"ר גילת רבקה     03/07/2014  09:30  26/08/2014  09:30 
ב'   08813302   מבוא לחומרים באדריכלות   ד"ר אשכנזי דנה     06/07/2014  09:30  28/08/2014  09:30 
ב'   08811302   תקשורת גרפית ב'   אדר' כהן נעמי     10/07/2014  09:30  28/08/2014  09:30 
ב'   08811217   תולדות אדריכלות ב' + ג': מנפילת האמפריה הרומית ועד הברוק   ד"ר בטרמן גרבינ אסתר     14/07/2014  09:30  02/09/2014  09:30 
ב'   08814301   אקוסטיקה   ד"ר קלר יולי     15/07/2014  09:30  09/09/2014  09:30 
ב'   08811404   מבוא לסוציולוגיה   ד"ר אדלר אירית     17/07/2014  09:30  07/09/2014  09:30 
ב'   08811212   מבוא לניתוח יצירות אמנות - מבט על אדריכלות   ד"ר מאירי-דן נעמי     20/07/2014  09:30  11/09/2014  09:30 
ב'   08811308   מבוא לחשיבה אינטגרטיבית - מדע, הנדסה וטכנולוגיה באדר'   ד"ר מוסרי אברהם     23/07/2014  09:30  16/09/2014  09:30