מנות תש”פ

מערכת שעות: מנה 2 - סמסטר ב
שעה יום א יום ב יום ג יום ד יום ה
08:00          
10:00
ב'
0851.1516.05
כתיבת תסריט
גב' ברוך שירה
תרגיל
10:00-12:00
א119 מכסיקו
 
ב'
0851.6235.01
תולדות הקולנוע ב'
ד"ר חיוטין דן
שיעור
10:00-14:00
115 פאסטליכט מכסיקו
ב'
0851.6539.01
מבוא לתסריטאות [1]
מר צפור אסף
שיעור
10:00-12:00
115 פאסטליכט מכסיקו
 
12:00
אב
0861.1210.01
תחנות בתרבות המערב
ד"ר איתי שניר
שיעור
12:00-14:00
115 פאסטליכט מכסיקו
 
ב'
0851.6235.01
תולדות הקולנוע ב'
ד"ר חיוטין דן
שיעור
10:00-14:00
115 פאסטליכט מכסיקו
ב'
0851.6531.01
מבוא ללימודי טלוויזיה
ד"ר חרל"פ איתי
שיעור
12:00-14:00
115 פאסטליכט מכסיקו
 
14:00
אב
0851.1511.05
יסודות ביצירה לטלוויזיה
מר נחמיאס משה
סדנה
14:00-20:00
א122 מכסיקו
 
ב'
0851.6235.01
תולדות הקולנוע ב' (הקרנה)
ד"ר חיוטין דן
שיעור
14:00-16:00
115 פאסטליכט מכסיקו
   
16:00
אב
0851.1511.05
יסודות ביצירה לטלוויזיה
מר נחמיאס משה
סדנה
14:00-20:00
א122 מכסיקו
   
ב'
0851.6546.02
קריאה מודרכת וכתיבה אקדמית
גב' גלסטיאן דיאנה
תרגיל
16:00-18:00
120 מכסיקו
ב'
0851.6554.05
תרגיל בלימודי טלוויזיה
מר עוזיאל שלמה
תרגיל
16:00-18:00
120 מכסיקו
18:00
אב
0851.1511.05
יסודות ביצירה לטלוויזיה
מר נחמיאס משה
סדנה
14:00-20:00
א122 מכסיקו
   
ב'
0851.6588.05
יסודות בבימוי קולנועי ב'
מר גולדפינגר ארנון
סדנה
18:00-20:00
119 מכסיקו
אב
0851.0005.01
בקיאות בסרטים א'
ד"ר אוטין פבלו
קולוק'
18:00-21:00
115 פאסטליכט מכסיקו
20:00        
אב
0851.0005.01
בקיאות בסרטים א'
ד"ר אוטין פבלו
קולוק'
18:00-21:00
115 פאסטליכט מכסיקו