מנות תש”פ

מערכת שעות: מנה 4 - סמסטר ב
שעה יום א יום ב יום ג יום ד יום ה
08:00          
10:00
ב'
0851.1516.04
כתיבת תסריט
גב' בן משה נעמה
תרגיל
10:00-12:00
02 קיקואין
 
ב'
0851.6235.01
תולדות הקולנוע ב'
ד"ר חיוטין דן
שיעור
10:00-14:00
115 פאסטליכט מכסיקו
ב'
0851.6539.01
מבוא לתסריטאות [1]
מר צפור אסף
שיעור
10:00-12:00
115 פאסטליכט מכסיקו
 
12:00
אב
0861.1210.01
תחנות בתרבות המערב
ד"ר איתי שניר
שיעור
12:00-14:00
115 פאסטליכט מכסיקו
 
ב'
0851.6235.01
תולדות הקולנוע ב'
ד"ר חיוטין דן
שיעור
10:00-14:00
115 פאסטליכט מכסיקו
ב'
0851.6531.01
מבוא ללימודי טלוויזיה
ד"ר חרל"פ איתי
שיעור
12:00-14:00
115 פאסטליכט מכסיקו
 
14:00
אב
0851.1511.06
יסודות ביצירה לטלוויזיה
מר נחמיאס משה
סדנה
14:00-20:00
א122 מכסיקו
 
ב'
0851.6235.01
תולדות הקולנוע ב' (הקרנה)
ד"ר חיוטין דן
שיעור
14:00-16:00
115 פאסטליכט מכסיקו
 
ב'
0851.6554.08
תרגיל בלימודי טלוויזיה
מר עוזיאל שלמה
תרגיל
14:00-16:00
213 מכסיקו
16:00
אב
0851.1511.06
יסודות ביצירה לטלוויזיה
מר נחמיאס משה
סדנה
14:00-20:00
א122 מכסיקו
   
ב'
0851.6588.04
יסודות בבימוי קולנועי ב'
פרופ' אביעד מיכל
סדנה
16:00-18:00
01 קיקואין
ב'
0851.6546.08
קריאה מודרכת וכתיבה אקדמית
מר רז אלעד
תרגיל
16:00-18:00
212 מכסיקו
18:00
אב
0851.1511.06
יסודות ביצירה לטלוויזיה
מר נחמיאס משה
סדנה
14:00-20:00
א122 מכסיקו
     
אב
0851.0005.01
בקיאות בסרטים א'
ד"ר אוטין פבלו
קולוק'
18:00-21:00
115 פאסטליכט מכסיקו
20:00        
אב
0851.0005.01
בקיאות בסרטים א'
ד"ר אוטין פבלו
קולוק'
18:00-21:00
115 פאסטליכט מכסיקו