מנות תשע”ח

מערכת שעות: מנה 16 - סמסטר ב
שעה יום א יום ב יום ג יום ד יום ה
08:00          
10:00
ב'
0851.8103.01
יסודות ביצירה דיגיטלית ב'
מר בן אריה אהוד
סדנה
10:00-12:00
119 מכסיקו
 
ב'
0851.6530.01
מבוא לתולדות הקולנוע-ב'
מר אינגבר נחמן
שיעור
10:00-14:00
115 פאסטליכט מכסיקו
ב'
0851.6539.01
מבוא לתסריטאות [1]
מר צפור אסף
שיעור
10:00-12:00
115 פאסטליכט מכסיקו
 
12:00
אב
0861.1210.01
תחנות בתרבות המערב
ד"ר אונגר הנריך
שיעור
12:00-14:00
115 פאסטליכט מכסיקו
 
ב'
0851.6530.01
מבוא לתולדות הקולנוע-ב'
מר אינגבר נחמן
שיעור
10:00-14:00
115 פאסטליכט מכסיקו
ב'
0851.6531.01
מבוא ללימודי טלוויזיה
ד"ר חרל"פ איתי
שיעור
12:00-14:00
115 פאסטליכט מכסיקו
 
14:00    
ב'
0851.6189.01
מבוא לקולנוע בעידן הדיגיטלי ( הקרנה)
ד"ר לנדסמן אוהד
שיעור
14:00-16:00
115 פאסטליכט מכסיקו
ב'
0851.6189.01
מבוא לקולנוע בעידן הדיגיטלי
ד"ר לנדסמן אוהד
שיעור
14:00-16:00
115 פאסטליכט מכסיקו
ב'
0851.6546.09
קריאה וכתיבה מודרכת
גב' פישר תומר
תרגיל
14:00-16:00
117 מכסיקו
16:00    
ב'
0851.6554.09
תרגיל בלימודי טלוויזיה
מר עוזיאל שלמה
תרגיל
16:00-18:00
ב122 מכסיקו
ב'
0851.6588.09
יסודות בבימוי קולנועי ב'
מר מנור עמיר
סדנה
16:00-18:00
ב122 מכסיקו
ב'
0851.1516.09
כתיבת תסריט
מר שקדי יונתן
תרגיל
16:00-18:00
117 מכסיקו
18:00        
אב
0851.0005.01
בקיאות בסרטים א'
מר נדלר גל
קולוק'
18:00-21:00
115 פאסטליכט מכסיקו
20:00        
אב
0851.0005.01
בקיאות בסרטים א'
מר נדלר גל
קולוק'
18:00-21:00
115 פאסטליכט מכסיקו