מנות תשע”ז

מערכת שעות: מנה 14 - סמסטר א
שעה יום א יום ב יום ג יום ד יום ה
08:00          
10:00
א'
0851.8102.01
יסודות ביצירה דיגיטלית א'
מר בן אריה אהוד
סדנה
10:00-12:00
213 מכסיקו
 
א'
0851.6529.01
מבוא לתולדות הקולנוע-א'
מר אינגבר נחמן
שיעור
10:00-14:00
115 פאסטליכט מכסיקו
   
12:00
אב
0861.1210.01
תחנות בתרבות המערב
ד"ר אונגר הנריך
שיעור
12:00-14:00
115 פאסטליכט מכסיקו
 
א'
0851.6529.01
מבוא לתולדות הקולנוע-א'
מר אינגבר נחמן
שיעור
10:00-14:00
115 פאסטליכט מכסיקו
א'
0851.6548.01
מבע קולנועי
מר אינגבר נחמן
שיעור
12:00-16:00
115 פאסטליכט מכסיקו
 
14:00
א'
0851.6527.06
תרגיל בתיאוריות קולנועיות
מר נהלוני מתן
תרגיל
14:00-16:00
א117 מכסיקו
   
א'
0851.6548.01
מבע קולנועי
מר אינגבר נחמן
שיעור
12:00-16:00
115 פאסטליכט מכסיקו
 
16:00
א'
0851.6551.03
תרגיל במבע קולנועי 1
גב' מור ג'ני
תרגיל
16:00-18:00
213 מכסיקו
 
א'
0851.6524.01
מבוא לתיאוריות קולנועיות
פרופ' יוסף רז
שיעור
16:00-18:00
115 פאסטליכט מכסיקו
א'
0851.6591.04
יסודות בבימוי קולנועי א'
פרופ' אביעד מיכל
סדנה
16:00-18:00
213 מכסיקו
א'
0851.6217.01
יסודות בצילום ועריכה
מר לרנר דן
שיעור
16:00-18:00
115 פאסטליכט מכסיקו
18:00    
א'
0851.1518.05
סדנת צילום
מר גולדווסר תום
סדנה
18:00-20:00
ב122 מכסיקו

א'
0851.1519.05
סדנת עריכה
גב' עוזר איריס
סדנה
18:00-20:00
ב122 מכסיקו
 
אב
0851.0005.01
בקיאות בסרטים
מר נדלר גל
קולוק'
18:00-21:00
115 פאסטליכט מכסיקו
20:00        
אב
0851.0005.01
בקיאות בסרטים
מר נדלר גל
קולוק'
18:00-21:00
115 פאסטליכט מכסיקו