מנות תשע”ז

מערכת שעות: מנה 3 - סמסטר א
שעה יום א יום ב יום ג יום ד יום ה
08:00  
אב
0851.1511.02
יסודות ביצירה לטלוויזיה
מר שפירא ערן
סדנה
08:00-14:00
א122 מכסיקו
     
10:00  
אב
0851.1511.02
יסודות ביצירה לטלוויזיה
מר שפירא ערן
סדנה
08:00-14:00
א122 מכסיקו
א'
0851.6529.01
מבוא לתולדות הקולנוע-א'
מר אינגבר נחמן
שיעור
10:00-14:00
115 פאסטליכט מכסיקו
א'
0851.6190.01
מבוא לקולנוע תיעודי [1]
ד"ר דובדבני שמוליק
שיעור
10:00-12:00
115 פאסטליכט מכסיקו
 
12:00
אב
0861.1210.01
תחנות בתרבות המערב
ד"ר אונגר הנריך
שיעור
12:00-14:00
115 פאסטליכט מכסיקו
אב
0851.1511.02
יסודות ביצירה לטלוויזיה
מר שפירא ערן
סדנה
08:00-14:00
א122 מכסיקו
א'
0851.6529.01
מבוא לתולדות הקולנוע-א'
מר אינגבר נחמן
שיעור
10:00-14:00
115 פאסטליכט מכסיקו
א'
0851.6548.01
מבע קולנועי
מר אינגבר נחמן
שיעור
12:00-16:00
115 פאסטליכט מכסיקו
 
14:00    
א'
0851.1518.01
סדנת צילום
מר גולדווסר תום
סדנה
14:00-16:00
208 מכסיקו

א'
0851.1519.01
סדנת עריכה
גב' עוזר איריס
סדנה
14:00-16:00
120 מכסיקו
א'
0851.6548.01
מבע קולנועי
מר אינגבר נחמן
שיעור
12:00-16:00
115 פאסטליכט מכסיקו
א'
0851.6591.08
יסודות בבימוי קולנועי א'
פרופ' גביזון שבתאי
סדנה
14:00-16:00
117 מכסיקו
16:00
א'
0851.6551.08
תרגיל במבע קולנועי 1
מר נדלר גל
תרגיל
16:00-18:00
212 מכסיקו
 
א'
0851.6524.01
מבוא לתיאוריות קולנועיות
פרופ' יוסף רז
שיעור
16:00-18:00
115 פאסטליכט מכסיקו
 
א'
0851.6217.01
יסודות בצילום ועריכה
מר לרנר דן
שיעור
16:00-18:00
115 פאסטליכט מכסיקו
18:00
א'
0851.6527.01
תרגיל בתיאוריות קולנועיות
מר רוזנבוים אביעד
תרגיל
18:00-20:00
211 מכסיקו
     
אב
0851.0005.01
בקיאות בסרטים
מר נדלר גל
קולוק'
18:00-21:00
115 פאסטליכט מכסיקו
20:00        
אב
0851.0005.01
בקיאות בסרטים
מר נדלר גל
קולוק'
18:00-21:00
115 פאסטליכט מכסיקו