מנות תשפ"ב

מערכת שעות: מנה 13 - סמסטר ב
שעה יום א יום ב יום ג יום ד יום ה
08:00          
10:00    
ב'
0851.6235.01
תולדות הקולנוע ב'
ד"ר חיוטין דן
שיעור
10:00-14:00
115 פאסטליכט מכסיקו
ב'
0851.6539.01
מבוא לתסריטאות [1]
מר צפור אסף
שיעור
10:00-12:00
115 פאסטליכט מכסיקו
 
12:00
אב
0861.1210.01
תחנות בתרבות המערב
ד"ר איתי שניר
שיעור
12:00-14:00
115 פאסטליכט מכסיקו
 
ב'
0851.6235.01
תולדות הקולנוע ב'
ד"ר חיוטין דן
שיעור
10:00-14:00
115 פאסטליכט מכסיקו
ב'
0851.6531.01
מבוא ללימודי טלוויזיה
ד"ר חרל"פ איתי
שיעור
12:00-14:00
115 פאסטליכט מכסיקו
ב'
0851.6588.09
יסודות בבימוי קולנועי ב'
גב' שלום עזר טלי
סדנה
12:00-14:00
117 מכסיקו
14:00
ב'
0851.8103.01
יסודות ביצירה דיגיטלית ב'
מר בן אריה אהוד
סדנה
14:00-16:00
208 מולטימדיה מכסיקו
 
ב'
0851.6235.01
תולדות הקולנוע ב' (הקרנה)
ד"ר חיוטין דן
שיעור
14:00-16:00
115 פאסטליכט מכסיקו
ב'
0851.8104.01
יסודות בעיצוב גרפי
פרופ' קמינסקי חנן
סדנה
14:00-16:00
א206 מכסיקו
 
16:00
ב'
0851.1516.02
כתיבת תסריט
מר לוי תומר
תרגיל
16:00-18:00
א117 מכסיקו
 
ב'
0851.6554.03
תרגיל בלימודי טלוויזיה
גב' גרין דנה
תרגיל
16:00-18:00
211 מכסיקו
 
ב'
0851.6546.07
קריאה מודרכת וכתיבה אקדמית
מר קופיבקר יונתן
תרגיל
16:00-18:00
212 מכסיקו
18:00    
אב
0851.0005.01
בקיאות בסרטים א'
ד"ר אוטין פבלו
קולוק'
18:00-21:00
115 פאסטליכט מכסיקו
   
20:00    
אב
0851.0005.01
בקיאות בסרטים א'
ד"ר אוטין פבלו
קולוק'
18:00-21:00
115 פאסטליכט מכסיקו