מנות תשפ"א

מערכת שעות: מנה 9 - סמסטר א
שעה יום א יום ב יום ג יום ד יום ה
08:00  
א'
0851.1519.04
סדנת עריכה
מר טבקמן חיים
סדנה
09:00-11:00
209 מכסיקו
     
10:00
א'
0851.6217.01
יסודות בצילום ועריכה
מר לרנר דן
שיעור
10:00-12:00

א'
0851.1519.04
סדנת עריכה
מר טבקמן חיים
סדנה
09:00-11:00
209 מכסיקו
א'
0851.6234.01
תולדות הקולנוע א'
ד"ר חיוטין דן
שיעור
10:00-14:00
115 פאסטליכט מכסיקו
א'
0851.6190.01
מבוא לקולנוע תיעודי
ד"ר דובדבני שמוליק
שיעור
10:00-14:00
115 פאסטליכט מכסיקו
 
12:00
אב
0861.1210.01
תחנות בתרבות המערב
ד"ר איתי שניר
שיעור
12:00-14:00
115 פאסטליכט מכסיקו
א'
0851.6591.09
יסודות בבימוי קולנועי א'
מר מנור עמיר
סדנה
12:00-14:00
01 קיקואין
א'
0851.6234.01
תולדות הקולנוע א'
ד"ר חיוטין דן
שיעור
10:00-14:00
115 פאסטליכט מכסיקו
א'
0851.6190.01
מבוא לקולנוע תיעודי
ד"ר דובדבני שמוליק
שיעור
10:00-14:00
115 פאסטליכט מכסיקו
 
14:00
א'
0851.6527.05
תרגיל בתיאוריות קולנועיות
מר ארבל יואב
תרגיל
14:00-16:00
א117 מכסיקו
א'
0851.1518.04
סדנת צילום
מר גולדווסר תום
סדנה
14:00-16:00
120 מכסיקו

אב
0851.1511.05
יסודות ביצירה לטלוויזיה
מר נחמיאס משה
סדנה
14:00-20:00
א122 מכסיקו
א'
0851.6234.01
תולדות הקולנוע א' (הקרנה)
ד"ר חיוטין דן
שיעור
14:00-16:00
115 פאסטליכט מכסיקו
א'
0851.6548.01
מבע קולנועי
ד"ר כהן רז אודיה
שיעור
14:00-16:00
115 פאסטליכט מכסיקו
 
16:00  
אב
0851.1511.05
יסודות ביצירה לטלוויזיה
מר נחמיאס משה
סדנה
14:00-20:00
א122 מכסיקו
א'
0851.6524.01
מבוא לתיאוריות קולנועיות
ד"ר חגין בועז
שיעור
16:00-18:00
115 פאסטליכט מכסיקו
   
18:00  
אב
0851.1511.05
יסודות ביצירה לטלוויזיה
מר נחמיאס משה
סדנה
14:00-20:00
א122 מכסיקו
 
א'
0851.6551.09
תרגיל במבע קולנועי
מר איתן עידו
תרגיל
18:00-20:00
203 דן-דוד
 
20:00    
אב
0851.0005.01
בקיאות בסרטים א'
ד"ר אוטין פבלו
קולוק'
20:00-23:00
115 פאסטליכט מכסיקו