מנות תשפ"א

מערכת שעות: מנה 17 - סמסטר א
שעה יום א יום ב יום ג יום ד יום ה
08:00        
א'
0851.1519.03
סדנת עריכה
גב' עוזר איריס
סדנה
08:00-10:00
115 פאסטליכט מכסיקו
10:00
א'
0851.6217.01
יסודות בצילום ועריכה
מר לרנר דן
שיעור
10:00-12:00

 
א'
0851.6234.01
תולדות הקולנוע א'
ד"ר חיוטין דן
שיעור
10:00-14:00
115 פאסטליכט מכסיקו
א'
0851.6190.01
מבוא לקולנוע תיעודי
ד"ר דובדבני שמוליק
שיעור
10:00-14:00
115 פאסטליכט מכסיקו
א'
0851.1518.03
סדנת צילום
מר גולדווסר תום
סדנה
10:00-12:00
115 פאסטליכט מכסיקו
12:00
אב
0861.1210.01
תחנות בתרבות המערב
ד"ר איתי שניר
שיעור
12:00-14:00
115 פאסטליכט מכסיקו
 
א'
0851.6234.01
תולדות הקולנוע א'
ד"ר חיוטין דן
שיעור
10:00-14:00
115 פאסטליכט מכסיקו
א'
0851.6190.01
מבוא לקולנוע תיעודי
ד"ר דובדבני שמוליק
שיעור
10:00-14:00
115 פאסטליכט מכסיקו
א'
0851.6591.10
יסודות בבימוי קולנועי א'
גב' שלום עזר טלי
סדנה
12:00-14:00
120 מכסיקו
14:00    
א'
0851.6234.01
תולדות הקולנוע א' (הקרנה)
ד"ר חיוטין דן
שיעור
14:00-16:00
115 פאסטליכט מכסיקו
א'
0851.6548.01
מבע קולנועי
ד"ר כהן רז אודיה
שיעור
14:00-16:00
115 פאסטליכט מכסיקו
אב
0851.1511.08
יסודות ביצירה לטלוויזיה
מר שפירא ערן
סדנה
14:00-20:00
א122 מכסיקו
16:00
א'
0851.6527.11
תרגיל בתיאוריות קולנועיות
גב' גלסטיאן דיאנה
תרגיל
16:00-18:00

 
א'
0851.6524.01
מבוא לתיאוריות קולנועיות
ד"ר חגין בועז
שיעור
16:00-18:00
115 פאסטליכט מכסיקו
א'
0851.6551.10
תרגיל במבע קולנועי
מר אבידן טל
תרגיל
16:00-18:00

אב
0851.1511.08
יסודות ביצירה לטלוויזיה
מר שפירא ערן
סדנה
14:00-20:00
א122 מכסיקו
18:00        
אב
0851.1511.08
יסודות ביצירה לטלוויזיה
מר שפירא ערן
סדנה
14:00-20:00
א122 מכסיקו
20:00    
אב
0851.0005.01
בקיאות בסרטים א'
ד"ר אוטין פבלו
קולוק'
20:00-23:00
115 פאסטליכט מכסיקו