מנות תש”פ

מערכת שעות: מנה 15 - סמסטר א
שעה יום א יום ב יום ג יום ד יום ה
08:00          
10:00
א'
0851.8102.01
יסודות ביצירה דיגיטלית א'
מר בן אריה אהוד
סדנה
10:00-12:00
213 מכסיקו
 
א'
0851.6234.01
תולדות הקולנוע א'
ד"ר חיוטין דן
שיעור
10:00-14:00
115 פאסטליכט מכסיקו
א'
0851.6190.01
מבוא לקולנוע תיעודי
ד"ר דובדבני שמוליק
שיעור
10:00-14:00
115 פאסטליכט מכסיקו
 
12:00
אב
0861.1210.01
תחנות בתרבות המערב
ד"ר איתי שניר
שיעור
12:00-14:00
115 פאסטליכט מכסיקו
 
א'
0851.6234.01
תולדות הקולנוע א'
ד"ר חיוטין דן
שיעור
10:00-14:00
115 פאסטליכט מכסיקו
א'
0851.6190.01
מבוא לקולנוע תיעודי
ד"ר דובדבני שמוליק
שיעור
10:00-14:00
115 פאסטליכט מכסיקו

א'
0851.8100.01
דו מימד
מר שפירא איל
סדנה
12:00-14:00
208 מולטימדיה מכסיקו
 
14:00
א'
0851.6551.06
תרגיל במבע קולנועי
מר אבידן טל
תרגיל
14:00-16:00
005 הגלריה
 
א'
0851.6234.01
תולדות הקולנוע א' (הקרנה)
ד"ר חיוטין דן
שיעור
14:00-16:00
115 פאסטליכט מכסיקו
א'
0851.6548.01
מבע קולנועי
ד"ר כהן רז אודיה
שיעור
14:00-16:00
115 פאסטליכט מכסיקו
א'
0851.6591.08
יסודות בבימוי קולנועי א'
פרופ' גביזון שבתאי
סדנה
14:00-16:00
117 מכסיקו
16:00
א'
0851.6527.02
תרגיל בתיאוריות קולנועיות
גב' גרין דנה
תרגיל
16:00-18:00
119 מכסיקו
 
א'
0851.6524.01
מבוא לתיאוריות קולנועיות
ד"ר חגין בועז
שיעור
16:00-18:00
115 פאסטליכט מכסיקו
א'
0851.6189.01
מבוא לקולנוע בעידן הדיגיטלי
ד"ר לנדסמן אוהד
שיעור
16:00-18:00
115 פאסטליכט מכסיקו
א'
0851.6217.01
יסודות בצילום ועריכה
מר לרנר דן
שיעור
16:00-18:00
115 פאסטליכט מכסיקו
18:00
א'
0851.1518.07
סדנת צילום
מר גולדווסר תום
סדנה
18:00-20:00
213 מכסיקו

א'
0851.1519.07
סדנת עריכה
מר טבקמן חיים
סדנה
18:00-20:00
117 מכסיקו
   
א'
0851.6189.01
מבוא לקולנוע בעידן הדיגיטלי ( הקרנה)
ד"ר לנדסמן אוהד
שיעור
18:00-20:00
115 פאסטליכט מכסיקו
אב
0851.0005.01
בקיאות בסרטים א'
ד"ר אוטין פבלו
קולוק'
18:00-21:00
115 פאסטליכט מכסיקו
20:00        
אב
0851.0005.01
בקיאות בסרטים א'
ד"ר אוטין פבלו
קולוק'
18:00-21:00
115 פאסטליכט מכסיקו