שעה יום א יום ב יום ג יום ד יום ה
08:00  
0881.2503.01
מורפולוגיה
ד"ר אפרת ליברטל

שו"ת
01 קיקואין
     
09:00  
0881.2503.01
מורפולוגיה
ד"ר אפרת ליברטל

שו"ת
01 קיקואין
0881.3126.01
תכנון באמצעות מדיה דיגיטאלית
אדר' עזר טל

שו"ת
213 סנרט
   
10:00  
0881.3506.01
קיימות ואקלים העיר
אדר' יורן עמוס

שו"ת
01 קיקואין
0881.3126.01
תכנון באמצעות מדיה דיגיטאלית
אדר' עזר טל

שו"ת
213 סנרט
   
11:00  
0881.3506.01
קיימות ואקלים העיר
אדר' יורן עמוס

שו"ת
01 קיקואין
0881.3126.01
תכנון באמצעות מדיה דיגיטאלית
אדר' עזר טל

שו"ת
213 סנרט
   
12:00
0881.4407.01
מבוא לתרבות דיגיטאלית באדריכלות
ד"ר שיבר יואב

שיעור
01 קיקואין
       
13:00
0881.4407.01
מבוא לתרבות דיגיטאלית באדריכלות
ד"ר שיבר יואב

שיעור
01 קיקואין
       
14:00
0881.2503.01
מורפולוגיה
ד"ר אפרת ליברטל

שו"ת
01 קיקואין
       
15:00
0881.2503.01
מורפולוגיה
ד"ר אפרת ליברטל

שו"ת
01 קיקואין
       
16:00  
0881.3509.01
תולדות התיכנון הנוף והמרחב
ד"ר פניגר נטע

שיעור
01 קיקואין
     
17:00  
0881.3509.01
תולדות התיכנון הנוף והמרחב
ד"ר פניגר נטע

שיעור
01 קיקואין
     
18:00          
19:00          
20:00          
21:00