שעה יום א יום ב יום ג יום ד יום ה
08:00  
0881.1107.01
הבנת המרחב והבעתו-1
אדר' משה סלומון

שיעור
01 קיקואין
   
0881.1301.01
הנדסה תיאורית
אדר' כהן נעמי

שיעור
01 קיקואין
09:00  
0881.1103.02
עיצוב בסיסי א'
בורשטיין איתמר

סדנה
204 סנרט
   
0881.1301.01
הנדסה תיאורית
אדר' כהן נעמי

שיעור
01 קיקואין
10:00
0881.1311.01
פיזיקה לאדריכלים
ד"ר ברק לירון

שו"ת
006(מלמד) מלמד
0881.1103.02
עיצוב בסיסי א'
בורשטיין איתמר

סדנה
204 סנרט
0881.1207.01
תולדות אדריכלות א': העת העתיקה
ד"ר קוזלובסקי רועי

שיעור
א206 מכסיקו
0881.1101.04
סטודיו א4
אדר' פרי - באדר איה
אדר' שפירא דן

סדנה
204 סנרט
0881.1301.04
הנדסה תיאורית
אדר' צחר מעין

תרגיל
203 סנרט
11:00
0881.1311.01
פיזיקה לאדריכלים
ד"ר ברק לירון

שו"ת
006(מלמד) מלמד
0881.1103.02
עיצוב בסיסי א'
בורשטיין איתמר

סדנה
204 סנרט
0881.1207.01
תולדות אדריכלות א': העת העתיקה
ד"ר קוזלובסקי רועי

שיעור
א206 מכסיקו
0881.1101.04
סטודיו א4
אדר' פרי - באדר איה
אדר' שפירא דן

סדנה
204 סנרט
0881.1301.04
הנדסה תיאורית
אדר' צחר מעין

תרגיל
203 סנרט
12:00
0861.1210.01
תחנות בתרבות המערב
ד"ר איתי שניר

שיעור
115 פאסטליכט מכסיקו
0881.1103.02
עיצוב בסיסי א'
בורשטיין איתמר

סדנה
204 סנרט
0881.1304.01
מתמטיקה לאדריכלים
ד"ר סעד דוד

שו"ת
01 קיקואין
0881.1101.04
סטודיו א4
אדר' פרי - באדר איה
אדר' שפירא דן

סדנה
204 סנרט
0881.1211.01
מבוא לתרבות חזותית
ד"ר מאירי-דן נעמי

שיעור
115 פאסטליכט מכסיקו
13:00
0861.1210.01
תחנות בתרבות המערב
ד"ר איתי שניר

שיעור
115 פאסטליכט מכסיקו
0881.1107.03
הבנת המרחב והבעתו-1
אדר' משה סלומון

סדנה
203 סנרט
0881.1304.01
מתמטיקה לאדריכלים
ד"ר סעד דוד

שו"ת
01 קיקואין
0881.1101.04
סטודיו א4
אדר' פרי - באדר איה
אדר' שפירא דן

סדנה
204 סנרט
0881.1211.01
מבוא לתרבות חזותית
ד"ר מאירי-דן נעמי

שיעור
115 פאסטליכט מכסיקו
14:00  
0881.1107.03
הבנת המרחב והבעתו-1
אדר' משה סלומון

סדנה
203 סנרט
 
0881.1101.04
סטודיו א4
אדר' פרי - באדר איה
אדר' שפירא דן

סדנה
204 סנרט
 
15:00
0881.1311.03
פיזיקה לאדריכלים
שושן יואב

תרגיל
203 דן-דוד
0881.1107.03
הבנת המרחב והבעתו-1
אדר' משה סלומון

סדנה
203 סנרט
     
16:00
0881.1101.04
סטודיו א4
אדר' פרי - באדר איה
אדר' שפירא דן

סדנה
204 סנרט
0881.1107.03
הבנת המרחב והבעתו-1
אדר' משה סלומון

סדנה
203 סנרט
     
17:00
0881.1101.04
סטודיו א4
אדר' פרי - באדר איה
אדר' שפירא דן

סדנה
204 סנרט
       
18:00
0881.1101.04
סטודיו א4
אדר' פרי - באדר איה
אדר' שפירא דן

סדנה
204 סנרט
       
19:00          
20:00          
21:00