שעה יום א יום ב יום ג יום ד יום ה
08:00  
0881.1404.01
מבוא לסוציולוגיה
ד"ר אדלר אירית

שיעור
201 דן-דוד
0881.1308.01
מבוא לחשיבה אינטגרטיבית - מדע, הנדסה וטכנולוגיה באדר'
ד"ר מוסרי אברהם

שיעור
203 דן-דוד
   
09:00  
0881.1404.01
מבוא לסוציולוגיה
ד"ר אדלר אירית

שיעור
201 דן-דוד
0881.1308.01
מבוא לחשיבה אינטגרטיבית - מדע, הנדסה וטכנולוגיה באדר'
ד"ר מוסרי אברהם

שיעור
203 דן-דוד
 
0881.1408.01
יסודות בתקשורת חזותית
רוטנברג עדה

שיעור
א206 מכסיקו
10:00  
0881.2305.01
מבוא לתיב"מ
מר בראונר עמי

שו"ת
213 סנרט
0881.1308.02
מבוא לחשיבה אינטגרטיבית - מדע, הנדסה וטכנולוגיה באדר'
ד"ר מוסרי אברהם

תרגיל
203 דן-דוד
0881.1104.01
סטודיו א1
אדר אמריו שלי
אדר' כרמי אדרי רבקה

סדנה
201 סנרט
0881.1408.02
יסודות בתקשורת חזותית
לוסטינגר ענת

סדנה
201 סנרט
11:00  
0881.2305.01
מבוא לתיב"מ
מר בראונר עמי

שו"ת
213 סנרט
 
0881.1104.01
סטודיו א1
אדר אמריו שלי
אדר' כרמי אדרי רבקה

סדנה
201 סנרט
0881.1408.02
יסודות בתקשורת חזותית
לוסטינגר ענת

סדנה
201 סנרט
12:00
0861.1210.01
תחנות בתרבות המערב
ד"ר איתי שניר

שיעור
115 פאסטליכט מכסיקו
0881.2305.01
מבוא לתיב"מ
מר בראונר עמי

שו"ת
213 סנרט
0881.1217.01
תולדות אדריכלות ב' + ג': מעליית הנצרות ועד המאה ה-17
ד"ר שוקד נועם

שיעור
א206 מכסיקו
0881.1104.01
סטודיו א1
אדר אמריו שלי
אדר' כרמי אדרי רבקה

סדנה
201 סנרט
0881.1408.02
יסודות בתקשורת חזותית
לוסטינגר ענת

סדנה
201 סנרט
13:00
0861.1210.01
תחנות בתרבות המערב
ד"ר איתי שניר

שיעור
115 פאסטליכט מכסיקו
 
0881.1217.01
תולדות אדריכלות ב' + ג': מעליית הנצרות ועד המאה ה-17
ד"ר שוקד נועם

שיעור
א206 מכסיקו
0881.1104.01
סטודיו א1
אדר אמריו שלי
אדר' כרמי אדרי רבקה

סדנה
201 סנרט
 
14:00
0881.1310.01
טכנולוגיות בניה
אדר' יחיאלי אוהד

שיעור
120 מכסיקו
 
0881.1217.01
תולדות אדריכלות ב' + ג': מעליית הנצרות ועד המאה ה-17
ד"ר שוקד נועם

שיעור
א206 מכסיקו
0881.1104.01
סטודיו א1
אדר אמריו שלי
אדר' כרמי אדרי רבקה

סדנה
201 סנרט
 
15:00
0881.1310.01
טכנולוגיות בניה
אדר' יחיאלי אוהד

שיעור
120 מכסיקו
       
16:00
0881.1104.01
סטודיו א1
אדר אמריו שלי
אדר' כרמי אדרי רבקה

סדנה
201 סנרט
       
17:00
0881.1104.01
סטודיו א1
אדר אמריו שלי
אדר' כרמי אדרי רבקה

סדנה
201 סנרט
       
18:00
0881.1104.01
סטודיו א1
אדר אמריו שלי
אדר' כרמי אדרי רבקה

סדנה
201 סנרט
       
19:00          
20:00          
21:00