שעה יום א יום ב יום ג יום ד יום ה
08:00
0881.3509.01
תולדות התיכנון הנוף והמרחב
ד"ר קוזלובסקי רועי

שיעור
115 פאסטליכט מכסיקו
       
09:00
0881.3509.01
תולדות התיכנון הנוף והמרחב
ד"ר קוזלובסקי רועי

שיעור
115 פאסטליכט מכסיקו
0881.4410.01
תכנון עירוני, תיאוריה ומעשה ב'
אדר' שפירא רות

שו"ת
203 דן-דוד
     
10:00
0881.4305.01
מבנים 2 ב'
ד"ר גילת רבקה

שו"ת
203 דן-דוד
0881.4410.01
תכנון עירוני, תיאוריה ומעשה ב'
אדר' שפירא רות

שו"ת
203 דן-דוד
     
11:00
0881.4305.01
מבנים 2 ב'
ד"ר גילת רבקה

שו"ת
203 דן-דוד
0881.4410.01
תכנון עירוני, תיאוריה ומעשה ב'
אדר' שפירא רות

שו"ת
203 דן-דוד
     
12:00  
0881.4301.01
אקוסטיקה
שיעור
203 דן-דוד
     
13:00  
0881.4301.01
אקוסטיקה
שיעור
203 דן-דוד
     
14:00        
0881.2502.01
אקלים אנרגיה ובקרת סביבת המבנה
מר מיטלמן גור

שיעור
201 דן-דוד
15:00        
0881.2502.01
אקלים אנרגיה ובקרת סביבת המבנה
מר מיטלמן גור

שיעור
201 דן-דוד
16:00        
0881.2502.01
אקלים אנרגיה ובקרת סביבת המבנה
מר מיטלמן גור

שיעור
201 דן-דוד
17:00          
18:00          
19:00          
20:00          
21:00