שעה יום א יום ב יום ג יום ד יום ה
08:00          
09:00          
10:00  
0881.4506.01
מרחבים ירוקים
גב' רונן-רותם אורלי

שיעור
203 דן-דוד
     
11:00  
0881.4506.01
מרחבים ירוקים
גב' רונן-רותם אורלי

שיעור
203 דן-דוד
     
12:00
0881.4302.01
מבנים 2 א'
ד"ר גילת רבקה

שו"ת
203 דן-דוד
0881.4401.01
תכנון עירוני, תיאוריה ומעשה א'
אדר' שפירא רות

שו"ת
203 דן-דוד
     
13:00
0881.4302.01
מבנים 2 א'
ד"ר גילת רבקה

שו"ת
203 דן-דוד
0881.4401.01
תכנון עירוני, תיאוריה ומעשה א'
אדר' שפירא רות

שו"ת
203 דן-דוד
     
14:00  
0881.4401.01
תכנון עירוני, תיאוריה ומעשה א'
אדר' שפירא רות

שו"ת
203 דן-דוד
     
15:00  
0881.4409.01
היבטים משפטיים באדריכלות
השופט הס גלעד
עו"ד מונטיפיורי גילן שרון

שיעור
203 דן-דוד
     
16:00  
0881.4409.01
היבטים משפטיים באדריכלות
השופט הס גלעד
עו"ד מונטיפיורי גילן שרון

שיעור
203 דן-דוד
     
17:00  
0881.4409.01
היבטים משפטיים באדריכלות
השופט הס גלעד
עו"ד מונטיפיורי גילן שרון

שיעור
203 דן-דוד
     
18:00          
19:00          
20:00          
21:00