שעה יום א יום ב יום ג יום ד יום ה
08:00
0881.3509.01
תולדות התיכנון הנוף והמרחב
ד"ר קוזלובסקי רועי

שיעור
115 פאסטליכט מכסיקו
       
09:00
0881.3509.01
תולדות התיכנון הנוף והמרחב
ד"ר קוזלובסקי רועי

שיעור
115 פאסטליכט מכסיקו
 
0881.3126.01
תכנון באמצעות מדיה דיגיטאלית
אדר' שפירא דן

שיעור
213 סנרט
   
10:00
0881.2503.01
מורפולוגיה
אדר' צינמן דוד

שיעור
01 קיקואין
0881.3506.01
מימדים בני קיימא באדריכלות עכשווית
ד"ר פלינט שלומית

שו"ת
01 קיקואין
0881.3126.01
תכנון באמצעות מדיה דיגיטאלית
אדר' שפירא דן

שיעור
213 סנרט
   
11:00
0881.2503.01
מורפולוגיה
אדר' צינמן דוד

שיעור
01 קיקואין
0881.3506.01
מימדים בני קיימא באדריכלות עכשווית
ד"ר פלינט שלומית

שו"ת
01 קיקואין
0881.3126.02
תכנון באמצעות מדיה דיגיטאלית
אדר' שפירא דן

תרגיל
213 סנרט
   
12:00
0881.2503.01
מורפולוגיה
אדר' צינמן דוד

שיעור
01 קיקואין
       
13:00
0881.2503.01
מורפולוגיה
אדר' צינמן דוד

שיעור
01 קיקואין
       
14:00
0881.4407.01
מבוא לתרבות דיגיטאלית באדריכלות
ד"ר שיבר יואב

שיעור
01 קיקואין
       
15:00
0881.4407.01
מבוא לתרבות דיגיטאלית באדריכלות
ד"ר שיבר יואב

שיעור
01 קיקואין
       
16:00          
17:00          
18:00          
19:00          
20:00          
21:00