שעה יום א יום ב יום ג יום ד יום ה
08:00          
09:00
0881.3505.01
סוגיות ותיאוריות בתכנון עירוני
אדר' גולדמן ענת

שיעור
01 קיקואין
       
10:00
0881.3505.01
סוגיות ותיאוריות בתכנון עירוני
אדר' גולדמן ענת

שיעור
01 קיקואין
     
0881.3128.01
מבוא לעיצוב עירוני
ד"ר מרגלית טליה

שו"ת
01 קיקואין
11:00
0881.3505.01
סוגיות ותיאוריות בתכנון עירוני
אדר' גולדמן ענת

שיעור
01 קיקואין
     
0881.3128.01
מבוא לעיצוב עירוני
ד"ר מרגלית טליה

שו"ת
01 קיקואין
12:00
0881.4216.01
מבוא לתיאוריות ביקורתיות
ד"ר שיבר יואב

שיעור
01 קיקואין
     
0881.3128.01
מבוא לעיצוב עירוני
ד"ר מרגלית טליה

שו"ת
01 קיקואין
13:00
0881.4216.01
מבוא לתיאוריות ביקורתיות
ד"ר שיבר יואב

שיעור
01 קיקואין
     
0881.3303.01
מבנים 1
ד"ר לייבוביץ אדי

שו"ת
211 מכסיקו
14:00
0881.3503.01
תולדות האדריכלות בא"י למן המאה ה-19 ועד ימינו
פרופ' בר-אור אמנון

שיעור
01 קיקואין
     
0881.3303.01
מבנים 1
ד"ר לייבוביץ אדי

שו"ת
211 מכסיקו
15:00
0881.3503.01
תולדות האדריכלות בא"י למן המאה ה-19 ועד ימינו
פרופ' בר-אור אמנון

שיעור
01 קיקואין
     
0881.3303.01
מבנים 1
ד"ר לייבוביץ אדי

שו"ת
211 מכסיקו
16:00        
0881.3303.01
מבנים 1
ד"ר לייבוביץ אדי

שו"ת
211 מכסיקו
17:00          
18:00          
19:00          
20:00          
21:00