שעה יום א יום ב יום ג יום ד יום ה
08:00          
09:00    
0881.1310.01
טכנולוגיות בניה
אדר' יחיאלי אוהד

שיעור
203 דן-דוד
   
10:00
0881.1309.01
פיזיקה לאדריכלים
פרופ' עציון ארז

שיעור
006(מלמד) מלמד
 
0881.1310.01
טכנולוגיות בניה
אדר' יחיאלי אוהד

שיעור
203 דן-דוד
0881.2101.04
סטודיו ב4
אדר' כרמון אסתר
ד"ר מרגלית דנה

סדנה
208 סנרט
 
11:00
0881.1309.01
פיזיקה לאדריכלים
פרופ' עציון ארז

שיעור
006(מלמד) מלמד
 
0881.2405.01
מבוא לכלכלה עירונית
ד"ר זימון יאיר

שיעור
203 דן-דוד
0881.2101.04
סטודיו ב4
אדר' כרמון אסתר
ד"ר מרגלית דנה

סדנה
208 סנרט
 
12:00
0881.1113.01
סקר, תיעוד והערכה לאתר בסביבה היסטורית בנויה
פרופ' בר-אור אמנון

שו"ת
א206 מכסיקו
 
0881.2405.01
מבוא לכלכלה עירונית
ד"ר זימון יאיר

שיעור
203 דן-דוד
0881.2101.04
סטודיו ב4
אדר' כרמון אסתר
ד"ר מרגלית דנה

סדנה
208 סנרט
 
13:00
0881.1113.01
סקר, תיעוד והערכה לאתר בסביבה היסטורית בנויה
פרופ' בר-אור אמנון

שו"ת
א206 מכסיקו
 
0881.2405.01
מבוא לכלכלה עירונית
ד"ר זימון יאיר

שיעור
203 דן-דוד
0881.2101.04
סטודיו ב4
אדר' כרמון אסתר
ד"ר מרגלית דנה

סדנה
208 סנרט
0881.2305.03
מבוא לתיב"מ
מר בראונר עמי

שיעור
213 סנרט
14:00
0881.2212.01
תולדות אדריכלות ד':תולדות האדר' במאות ה-18 וה-19
ד"ר מרגלית דנה

שיעור
203 דן-דוד
   
0881.2101.04
סטודיו ב4
אדר' כרמון אסתר
ד"ר מרגלית דנה

סדנה
208 סנרט
0881.2305.03
מבוא לתיב"מ
מר בראונר עמי

שיעור
213 סנרט
15:00
0881.2212.01
תולדות אדריכלות ד':תולדות האדר' במאות ה-18 וה-19
ד"ר מרגלית דנה

שיעור
203 דן-דוד
     
0881.2305.04
מבוא לתיב"מ
מר בראונר עמי

תרגיל
213 סנרט
16:00
0881.2101.04
סטודיו ב4
אדר' כרמון אסתר
ד"ר מרגלית דנה

סדנה
208 סנרט
     
0881.1309.03
פיזיקה לאדריכלים
שושן יואב

תרגיל
203 דן-דוד
17:00
0881.2101.04
סטודיו ב4
אדר' כרמון אסתר
ד"ר מרגלית דנה

סדנה
208 סנרט
       
18:00
0881.2101.04
סטודיו ב4
אדר' כרמון אסתר
ד"ר מרגלית דנה

סדנה
208 סנרט
       
19:00          
20:00          
21:00