שעה יום א יום ב יום ג יום ד יום ה
08:00    
0881.3207.01
תולדות אדריכלות ה': אדריכלות במאה ה- 20
ד"ר קוזלובסקי רועי

שיעור
א206 מכסיקו
 
0881.3207.01
תולדות אדריכלות ה': אדריכלות במאה ה- 20
ד"ר קוזלובסקי רועי

שיעור
א206 מכסיקו
09:00    
0881.3207.01
תולדות אדריכלות ה': אדריכלות במאה ה- 20
ד"ר קוזלובסקי רועי

שיעור
א206 מכסיקו
 
0881.3207.01
תולדות אדריכלות ה': אדריכלות במאה ה- 20
ד"ר קוזלובסקי רועי

שיעור
א206 מכסיקו
10:00  
0881.2113.01
עיצוב בסיסי ב'
בורשטיין איתמר

סדנה
205 סנרט
0881.2303.01
סטטיקה וחוזק חומרים
לבון קארין

שו"ת
201 דן-דוד
0881.2104.01
סטודיו ב1
אדר' שילה יורם
אדר' יזרעאלי חיים

סדנה
208 סנרט
0881.2505.01
הבנת המרחב והבעתו-2
אדר' משה סלומון

סדנה
205 סנרט
11:00  
0881.2113.01
עיצוב בסיסי ב'
בורשטיין איתמר

סדנה
205 סנרט
0881.2303.01
סטטיקה וחוזק חומרים
לבון קארין

שו"ת
201 דן-דוד
0881.2104.01
סטודיו ב1
אדר' שילה יורם
אדר' יזרעאלי חיים

סדנה
208 סנרט
0881.2505.01
הבנת המרחב והבעתו-2
אדר' משה סלומון

סדנה
205 סנרט
12:00
0881.2303.01
סטטיקה וחוזק חומרים
לבון קארין

שו"ת
201 דן-דוד
0881.2113.01
עיצוב בסיסי ב'
בורשטיין איתמר

סדנה
205 סנרט
 
0881.2104.01
סטודיו ב1
אדר' שילה יורם
אדר' יזרעאלי חיים

סדנה
208 סנרט
0881.2505.01
הבנת המרחב והבעתו-2
אדר' משה סלומון

סדנה
205 סנרט
13:00
0881.2303.01
סטטיקה וחוזק חומרים
לבון קארין

שו"ת
201 דן-דוד
   
0881.2104.01
סטודיו ב1
אדר' שילה יורם
אדר' יזרעאלי חיים

סדנה
208 סנרט
0881.3305.03
רביד
מר בראונר עמי

שיעור
213 סנרט
14:00
0881.1113.01
סקר, תיעוד והערכה לאתר בסביבה ההיסטורי
פרופ' בר-אור אמנון

שו"ת
201 דן-דוד
   
0881.2104.01
סטודיו ב1
אדר' שילה יורם
אדר' יזרעאלי חיים

סדנה
208 סנרט
0881.3305.03
רביד
מר בראונר עמי

שיעור
213 סנרט
15:00
0881.1113.01
סקר, תיעוד והערכה לאתר בסביבה ההיסטורי
פרופ' בר-אור אמנון

שו"ת
201 דן-דוד
     
0881.3305.04
רביד
מר בראונר עמי

תרגיל
213 סנרט
16:00
0881.2104.01
סטודיו ב1
אדר' שילה יורם
אדר' יזרעאלי חיים

סדנה
208 סנרט
       
17:00
0881.2104.01
סטודיו ב1
אדר' שילה יורם
אדר' יזרעאלי חיים

סדנה
208 סנרט
       
18:00
0881.2104.01
סטודיו ב1
אדר' שילה יורם
אדר' יזרעאלי חיים

סדנה
208 סנרט
       
19:00          
20:00          
21:00