שעה יום א יום ב יום ג יום ד יום ה
08:00          
09:00    
0881.1310.01
טכנולוגיות בניה
אדר' יחיאלי אוהד

שיעור
203 דן-דוד
 
0881.1309.02
פיזיקה לאדריכלים
שושן יואב

תרגיל
201 דן-דוד
10:00
0881.1309.01
פיזיקה לאדריכלים
פרופ' עציון ארז

שיעור
006(מלמד) מלמד
 
0881.1310.01
טכנולוגיות בניה
אדר' יחיאלי אוהד

שיעור
203 דן-דוד
0881.2101.01
סטודיו ב1
אדר' קיש יונתן
אדר' הרף ליאונרדו

סדנה
205 סנרט
0881.2305.01
מבוא לתיב"מ
מר בראונר עמי

שיעור
213 סנרט
11:00
0881.1309.01
פיזיקה לאדריכלים
פרופ' עציון ארז

שיעור
006(מלמד) מלמד
 
0881.2405.01
מבוא לכלכלה עירונית
ד"ר זימון יאיר

שיעור
203 דן-דוד
0881.2101.01
סטודיו ב1
אדר' קיש יונתן
אדר' הרף ליאונרדו

סדנה
205 סנרט
0881.2305.01
מבוא לתיב"מ
מר בראונר עמי

שיעור
213 סנרט
12:00
0881.1113.01
סקר, תיעוד והערכה לאתר בסביבה היסטורית בנויה
פרופ' בר-אור אמנון

שו"ת
א206 מכסיקו
 
0881.2405.01
מבוא לכלכלה עירונית
ד"ר זימון יאיר

שיעור
203 דן-דוד
0881.2101.01
סטודיו ב1
אדר' קיש יונתן
אדר' הרף ליאונרדו

סדנה
205 סנרט
0881.2305.02
מבוא לתיב"מ
מר בראונר עמי

תרגיל
213 סנרט
13:00
0881.1113.01
סקר, תיעוד והערכה לאתר בסביבה היסטורית בנויה
פרופ' בר-אור אמנון

שו"ת
א206 מכסיקו
 
0881.2405.01
מבוא לכלכלה עירונית
ד"ר זימון יאיר

שיעור
203 דן-דוד
0881.2101.01
סטודיו ב1
אדר' קיש יונתן
אדר' הרף ליאונרדו

סדנה
205 סנרט
 
14:00
0881.2212.01
תולדות אדריכלות ד':תולדות האדר' במאות ה-18 וה-19
ד"ר מרגלית דנה

שיעור
203 דן-דוד
   
0881.2101.01
סטודיו ב1
אדר' קיש יונתן
אדר' הרף ליאונרדו

סדנה
205 סנרט
 
15:00
0881.2212.01
תולדות אדריכלות ד':תולדות האדר' במאות ה-18 וה-19
ד"ר מרגלית דנה

שיעור
203 דן-דוד
       
16:00
0881.2101.01
סטודיו ב1
אדר' קיש יונתן
אדר' הרף ליאונרדו

סדנה
205 סנרט
       
17:00
0881.2101.01
סטודיו ב1
אדר' קיש יונתן
אדר' הרף ליאונרדו

סדנה
205 סנרט
       
18:00
0881.2101.01
סטודיו ב1
אדר' קיש יונתן
אדר' הרף ליאונרדו

סדנה
205 סנרט
       
19:00          
20:00          
21:00