שעה יום א יום ב יום ג יום ד יום ה
08:00  
0881.1404.01
מבוא לסוציולוגיה
ד"ר אדלר אירית

שיעור
201 דן-דוד
0881.1308.01
מבוא לחשיבה אינטגרטיבית - מדע, הנדסה וטכנולוגיה באדר'
ד"ר מוסרי אברהם

שיעור
203 דן-דוד
 
0881.1302.01
תקשורת גרפית ב'
אדר' כהן נעמי

שיעור
01 קיקואין
09:00
0881.1111.01
מעקב בנין וטכנולוגיות בסיסיות
אדר' כרמון אסתר

שיעור
212 מכסיקו
0881.1404.01
מבוא לסוציולוגיה
ד"ר אדלר אירית

שיעור
201 דן-דוד
0881.1308.01
מבוא לחשיבה אינטגרטיבית - מדע, הנדסה וטכנולוגיה באדר'
ד"ר מוסרי אברהם

שיעור
203 דן-דוד
 
0881.1302.01
תקשורת גרפית ב'
אדר' כהן נעמי

שיעור
01 קיקואין
10:00
0881.1111.01
מעקב בנין וטכנולוגיות בסיסיות
אדר' כרמון אסתר

שיעור
212 מכסיקו
0881.1408.04
יסודות בתקשורת חזותית
בן-יהודה עודד

סדנה

 
0881.1104.04
סטודיו א4
אדר' עמיר טל
אדר' וינברג עדי

סדנה
204 סנרט
0881.1302.02
תקשורת גרפית ב'
אדר' כהן נעמי

תרגיל
203 סנרט
11:00
0881.1111.01
מעקב בנין וטכנולוגיות בסיסיות
אדר' כרמון אסתר

שיעור
212 מכסיקו
0881.1408.04
יסודות בתקשורת חזותית
בן-יהודה עודד

סדנה

0881.1308.03
מבוא לחשיבה אינטגרטיבית - מדע, הנדסה וטכנולוגיה באדר'
ד"ר מוסרי אברהם

תרגיל
203 דן-דוד
0881.1104.04
סטודיו א4
אדר' עמיר טל
אדר' וינברג עדי

סדנה
204 סנרט
0881.1302.02
תקשורת גרפית ב'
אדר' כהן נעמי

תרגיל
203 סנרט
12:00
0861.1210.01
תחנות בתרבות המערב
ד"ר אונגר הנריך

שיעור
115 פאסטליכט מכסיקו
0881.1408.04
יסודות בתקשורת חזותית
בן-יהודה עודד

סדנה

0881.1217.01
תולדות אדריכלות ב' + ג': מנפילת האמפריה הרומית ועד הברוק
ד"ר בטרמן גרבינ אסתר

שיעור
א206 מכסיקו
0881.1104.04
סטודיו א4
אדר' עמיר טל
אדר' וינברג עדי

סדנה
204 סנרט
0881.1212.01
מבוא לניתוח יצירות אמנות - מבט על אדריכלות
ד"ר מאירי-דן נעמי

שיעור
115 פאסטליכט מכסיקו
13:00
0861.1210.01
תחנות בתרבות המערב
ד"ר אונגר הנריך

שיעור
115 פאסטליכט מכסיקו
 
0881.1217.01
תולדות אדריכלות ב' + ג': מנפילת האמפריה הרומית ועד הברוק
ד"ר בטרמן גרבינ אסתר

שיעור
א206 מכסיקו
0881.1104.04
סטודיו א4
אדר' עמיר טל
אדר' וינברג עדי

סדנה
204 סנרט
0881.1212.01
מבוא לניתוח יצירות אמנות - מבט על אדריכלות
ד"ר מאירי-דן נעמי

שיעור
115 פאסטליכט מכסיקו
14:00    
0881.1217.01
תולדות אדריכלות ב' + ג': מנפילת האמפריה הרומית ועד הברוק
ד"ר בטרמן גרבינ אסתר

שיעור
א206 מכסיקו
0881.1104.04
סטודיו א4
אדר' עמיר טל
אדר' וינברג עדי

סדנה
204 סנרט
 
15:00    
0881.1217.01
תולדות אדריכלות ב' + ג': מנפילת האמפריה הרומית ועד הברוק
ד"ר בטרמן גרבינ אסתר

שיעור
א206 מכסיקו
   
16:00
0881.1104.04
סטודיו א4
אדר' עמיר טל
אדר' וינברג עדי

סדנה
204 סנרט
       
17:00
0881.1104.04
סטודיו א4
אדר' עמיר טל
אדר' וינברג עדי

סדנה
204 סנרט
       
18:00
0881.1104.04
סטודיו א4
אדר' עמיר טל
אדר' וינברג עדי

סדנה
204 סנרט
       
19:00          
20:00          
21:00