שעה יום א יום ב יום ג יום ד יום ה
08:00
0881.3509.01
תולדות התיכנון הנוף והמרחב
ד"ר קוזלובסקי רועי

שיעור
115 פאסטליכט מכסיקו
       
09:00
0881.3509.01
תולדות התיכנון הנוף והמרחב
ד"ר קוזלובסקי רועי

שיעור
115 פאסטליכט מכסיקו
       
10:00
0881.2503.01
מורפולוגיה
אדר' צינמן דוד

שיעור
01 קיקואין
0881.3506.01
מימדים בני קיימא באדריכלות עכשווית
ד"ר פלינט שלומית

שו"ת
01 קיקואין
     
11:00
0881.2503.01
מורפולוגיה
אדר' צינמן דוד

שיעור
01 קיקואין
0881.3506.01
מימדים בני קיימא באדריכלות עכשווית
ד"ר פלינט שלומית

שו"ת
01 קיקואין
     
12:00
0881.2503.01
מורפולוגיה
אדר' צינמן דוד

שיעור
01 קיקואין
 
0881.3126.03
תכנון באמצעות מדיה דיגיטאלית
אדר' שפירא דן

שיעור
213 סנרט
   
13:00
0881.2503.01
מורפולוגיה
אדר' צינמן דוד

שיעור
01 קיקואין
 
0881.3126.03
תכנון באמצעות מדיה דיגיטאלית
אדר' שפירא דן

שיעור
213 סנרט
   
14:00
0881.4407.01
מבוא לתרבות דיגיטאלית באדריכלות
ד"ר שיבר יואב

שיעור
01 קיקואין
 
0881.3126.04
תכנון באמצעות מדיה דיגיטאלית
אדר' שפירא דן

תרגיל
213 סנרט
   
15:00
0881.4407.01
מבוא לתרבות דיגיטאלית באדריכלות
ד"ר שיבר יואב

שיעור
01 קיקואין
       
16:00          
17:00          
18:00          
19:00          
20:00          
21:00