שעה יום א יום ב יום ג יום ד יום ה
08:00          
09:00        
0881.4221.02
סטודיו טכנולוגי ב'
אדר' בודק מוטי

סדנה
210 סנרט
10:00
0881.4305.01
מבנים 2 ב'
ד"ר גילת רבקה

שו"ת
203 דן-דוד
     
0881.4221.02
סטודיו טכנולוגי ב'
אדר' בודק מוטי

סדנה
210 סנרט
11:00
0881.4305.01
מבנים 2 ב'
ד"ר גילת רבקה

שו"ת
203 דן-דוד
0881.4410.01
תכנון עירוני, תיאוריה ומעשה ב'
אדר' שפירא רות

שו"ת
201 דן-דוד
   
0881.4221.02
סטודיו טכנולוגי ב'
אדר' בודק מוטי

סדנה
210 סנרט
12:00  
0881.4410.01
תכנון עירוני, תיאוריה ומעשה ב'
אדר' שפירא רות

שו"ת
201 דן-דוד
   
0881.4221.02
סטודיו טכנולוגי ב'
אדר' בודק מוטי

סדנה
210 סנרט
13:00  
0881.4410.01
תכנון עירוני, תיאוריה ומעשה ב'
אדר' שפירא רות

שו"ת
201 דן-דוד
     
14:00  
0881.4301.01
אקוסטיקה
ד"ר קלר יולי

שיעור
201 דן-דוד
   
0881.2502.01
אקלים אנרגיה ובקרת סביבת המבנה
אנג' אהרוני רפאל

שיעור
201 דן-דוד
15:00  
0881.4301.01
אקוסטיקה
ד"ר קלר יולי

שיעור
201 דן-דוד
   
0881.2502.01
אקלים אנרגיה ובקרת סביבת המבנה
אנג' אהרוני רפאל

שיעור
201 דן-דוד
16:00        
0881.2502.01
אקלים אנרגיה ובקרת סביבת המבנה
אנג' אהרוני רפאל

שיעור
201 דן-דוד
17:00          
18:00          
19:00          
20:00          
21:00