שעה יום א יום ב יום ג יום ד יום ה
08:00          
09:00          
10:00          
11:00          
12:00          
13:00          
14:00          
15:00          
16:00          
17:00          
18:00          
19:00          
20:00          
21:00