שעה יום א יום ב יום ג יום ד יום ה
08:00          
09:00
0881.4404.01
סוגיות סביבתיות,חברתיות ופוליטיות בתכנון
ד"ר מרגלית טליה

שו"ת
201 דן-דוד
     
0881.5301.01
מבנים 3
ד"ר מוסרי אברהם

שו"ת
203 דן-דוד
10:00
0881.4404.01
סוגיות סביבתיות,חברתיות ופוליטיות בתכנון
ד"ר מרגלית טליה

שו"ת
201 דן-דוד
     
0881.5301.01
מבנים 3
ד"ר מוסרי אברהם

שו"ת
203 דן-דוד
11:00
0881.4404.01
סוגיות סביבתיות,חברתיות ופוליטיות בתכנון
ד"ר מרגלית טליה

שו"ת
201 דן-דוד
     
0881.5301.01
מבנים 3
ד"ר מוסרי אברהם

שו"ת
203 דן-דוד
12:00
0881.5213.01
קדושה ואדריכלות
ד"ר בטרמן גרבינ אסתר

שיעור
201 דן-דוד
     
0881.5305.01
מדע, הנדסה וטכנולוגיה באדר'
ד"ר מוסרי אברהם

שיעור
203 דן-דוד
13:00
0881.5213.01
קדושה ואדריכלות
ד"ר בטרמן גרבינ אסתר

שיעור
201 דן-דוד
     
0881.5305.01
מדע, הנדסה וטכנולוגיה באדר'
ד"ר מוסרי אברהם

שיעור
203 דן-דוד
14:00
0881.5213.01
קדושה ואדריכלות
ד"ר בטרמן גרבינ אסתר

שיעור
201 דן-דוד
       
15:00
0881.5213.01
קדושה ואדריכלות
ד"ר בטרמן גרבינ אסתר

שיעור
201 דן-דוד
       
16:00          
17:00          
18:00          
19:00          
20:00          
21:00