שעה יום א יום ב יום ג יום ד יום ה
08:00          
09:00    
0881.3126.01
תכנון באמצעות מדיה דיגיטאלית
אדר' לביא תמיר

שיעור
213 סנרט
   
10:00
0881.2503.01
מורפולוגיה
אדר' צינמן דוד

שיעור
01 קיקואין
 
0881.3126.01
תכנון באמצעות מדיה דיגיטאלית
אדר' לביא תמיר

שיעור
213 סנרט
   
11:00
0881.2503.01
מורפולוגיה
אדר' צינמן דוד

שיעור
01 קיקואין
 
0881.3126.02
תכנון באמצעות מדיה דיגיטאלית
אדר' לביא תמיר

תרגיל
213 סנרט
   
12:00
0881.2503.01
מורפולוגיה
אדר' צינמן דוד

שיעור
01 קיקואין
       
13:00
0881.2503.01
מורפולוגיה
אדר' צינמן דוד

שיעור
01 קיקואין
       
14:00
0881.4407.01
מבוא לתרבות דיגיטאלית באדריכלות
ד"ר שיבר יואב

שיעור
01 קיקואין
       
15:00
0881.4407.01
מבוא לתרבות דיגיטאלית באדריכלות
ד"ר שיבר יואב

שיעור
01 קיקואין
       
16:00          
17:00          
18:00          
19:00          
20:00          
21:00