שעה יום א יום ב יום ג יום ד יום ה
08:00        
0881.3207.01
תולדות אדריכלות ה': אדריכלות במאה ה- 20
ד"ר מרגלית דנה

שיעור
א206 מכסיקו
09:00        
0881.3207.01
תולדות אדריכלות ה': אדריכלות במאה ה- 20
ד"ר מרגלית דנה

שיעור
א206 מכסיקו
10:00
0881.2303.01
סטטיקה וחוזק חומרים
לבון קארין

שו"ת
201 דן-דוד
 
0881.2303.01
סטטיקה וחוזק חומרים
לבון קארין

שו"ת
201 דן-דוד
0881.2104.04
סטודיו ב4
אדר' שילה יורם
אדר' יזרעאלי חיים

סדנה
206 סנרט
0881.2504.01
מידול תלת מימדי
אדר' אזולאי טל

שיעור
213 סנרט
11:00
0881.2303.01
סטטיקה וחוזק חומרים
לבון קארין

שו"ת
201 דן-דוד
 
0881.2303.01
סטטיקה וחוזק חומרים
לבון קארין

שו"ת
201 דן-דוד
0881.2104.04
סטודיו ב4
אדר' שילה יורם
אדר' יזרעאלי חיים

סדנה
206 סנרט
0881.2504.01
מידול תלת מימדי
אדר' אזולאי טל

שיעור
213 סנרט
12:00
0881.3207.01
תולדות אדריכלות ה': אדריכלות במאה ה- 20
ד"ר מרגלית דנה

שיעור
א206 מכסיקו
 
0881.3106.04
חומרים וחיבורים - פרטי בניין א'
אדר' הלברשטט צחי

סדנה
208 סנרט
0881.2104.04
סטודיו ב4
אדר' שילה יורם
אדר' יזרעאלי חיים

סדנה
206 סנרט
0881.2504.02
מידול תלת מימדי
אדר' אזולאי טל

תרגיל
213 סנרט
13:00
0881.3207.01
תולדות אדריכלות ה': אדריכלות במאה ה- 20
ד"ר מרגלית דנה

שיעור
א206 מכסיקו
0881.2113.04
עיצוב בסיסי ב'
גב' חן שכנאי מיכל

סדנה
208 סנרט
0881.3106.04
חומרים וחיבורים - פרטי בניין א'
אדר' הלברשטט צחי

סדנה
208 סנרט
0881.2104.04
סטודיו ב4
אדר' שילה יורם
אדר' יזרעאלי חיים

סדנה
206 סנרט
0881.2505.02
הבנת המרחב והבעתו-2
אדר' משה סלומון

סדנה
א205 סנרט
14:00
0881.1113.01
סקר, תיעוד והערכה לאתר בסביבה ההיסטורי
פרופ' בר-אור אמנון

שו"ת
201 דן-דוד
0881.2113.04
עיצוב בסיסי ב'
גב' חן שכנאי מיכל

סדנה
208 סנרט
0881.3106.04
חומרים וחיבורים - פרטי בניין א'
אדר' הלברשטט צחי

סדנה
208 סנרט
0881.2104.04
סטודיו ב4
אדר' שילה יורם
אדר' יזרעאלי חיים

סדנה
206 סנרט
0881.2505.02
הבנת המרחב והבעתו-2
אדר' משה סלומון

סדנה
א205 סנרט
15:00
0881.1113.01
סקר, תיעוד והערכה לאתר בסביבה ההיסטורי
פרופ' בר-אור אמנון

שו"ת
201 דן-דוד
0881.2113.04
עיצוב בסיסי ב'
גב' חן שכנאי מיכל

סדנה
208 סנרט
0881.3106.04
חומרים וחיבורים - פרטי בניין א'
אדר' הלברשטט צחי

סדנה
208 סנרט
 
0881.2505.02
הבנת המרחב והבעתו-2
אדר' משה סלומון

סדנה
א205 סנרט
16:00
0881.2104.04
סטודיו ב4
אדר' שילה יורם
אדר' יזרעאלי חיים

סדנה
206 סנרט
       
17:00
0881.2104.04
סטודיו ב4
אדר' שילה יורם
אדר' יזרעאלי חיים

סדנה
206 סנרט
       
18:00
0881.2104.04
סטודיו ב4
אדר' שילה יורם
אדר' יזרעאלי חיים

סדנה
206 סנרט
       
19:00          
20:00          
21:00