שעה יום א יום ב יום ג יום ד יום ה
08:00          
09:00  
0881.1310.01
טכנולוגיות בניה
אדר' יחיאלי אוהד

שיעור
209 מכסיקו
     
10:00
0881.1309.01
פיזיקה לאדריכלים
פרופ' עציון ארז

שיעור
006(מלמד) מלמד
0881.1310.01
טכנולוגיות בניה
אדר' יחיאלי אוהד

שיעור
209 מכסיקו
 
0881.2101.04
סטודיו ב4
אדר' כרמון אסתר
ד"ר מרגלית דנה

סדנה
208 סנרט
 
11:00
0881.1309.01
פיזיקה לאדריכלים
פרופ' עציון ארז

שיעור
006(מלמד) מלמד
0881.2405.01
מבוא לכלכלה עירונית
ד"ר זימון יאיר

שיעור
01 קיקואין
 
0881.2101.04
סטודיו ב4
אדר' כרמון אסתר
ד"ר מרגלית דנה

סדנה
208 סנרט
 
12:00
0881.1113.01
סקר, תיעוד והערכה לאתר בסביבה היסטורית בנויה
פרופ' בר-אור אמנון

שו"ת
א206 מכסיקו
0881.2405.01
מבוא לכלכלה עירונית
ד"ר זימון יאיר

שיעור
01 קיקואין
 
0881.2101.04
סטודיו ב4
אדר' כרמון אסתר
ד"ר מרגלית דנה

סדנה
208 סנרט
 
13:00
0881.1113.01
סקר, תיעוד והערכה לאתר בסביבה היסטורית בנויה
פרופ' בר-אור אמנון

שו"ת
א206 מכסיקו
0881.2405.01
מבוא לכלכלה עירונית
ד"ר זימון יאיר

שיעור
01 קיקואין
 
0881.2101.04
סטודיו ב4
אדר' כרמון אסתר
ד"ר מרגלית דנה

סדנה
208 סנרט
0881.2305.03
מבוא לתיב"מ
מר בראונר עמי

שיעור
213 סנרט
14:00
0881.2212.01
תולדות אדריכלות ד':תולדות האדר' במאות ה-18 וה-19
ד"ר מרגלית דנה

שיעור
203 דן-דוד
   
0881.2101.04
סטודיו ב4
אדר' כרמון אסתר
ד"ר מרגלית דנה

סדנה
208 סנרט
0881.2305.03
מבוא לתיב"מ
מר בראונר עמי

שיעור
213 סנרט
15:00
0881.2212.01
תולדות אדריכלות ד':תולדות האדר' במאות ה-18 וה-19
ד"ר מרגלית דנה

שיעור
203 דן-דוד
     
0881.2305.04
מבוא לתיב"מ
מר בראונר עמי

תרגיל
213 סנרט
16:00
0881.2101.04
סטודיו ב4
אדר' כרמון אסתר
ד"ר מרגלית דנה

סדנה
208 סנרט
     
0881.1309.03
פיזיקה לאדריכלים
בנשלום נמרוד

תרגיל
203 דן-דוד
17:00
0881.2101.04
סטודיו ב4
אדר' כרמון אסתר
ד"ר מרגלית דנה

סדנה
208 סנרט
       
18:00
0881.2101.04
סטודיו ב4
אדר' כרמון אסתר
ד"ר מרגלית דנה

סדנה
208 סנרט
       
19:00          
20:00          
21:00