שעה יום א יום ב יום ג יום ד יום ה
08:00        
0881.3207.01
תולדות אדריכלות ה': אדריכלות במאה ה- 20
ד"ר מרגלית דנה

שיעור
א206 מכסיקו
09:00        
0881.3207.01
תולדות אדריכלות ה': אדריכלות במאה ה- 20
ד"ר מרגלית דנה

שיעור
א206 מכסיקו
10:00
0881.2303.01
סטטיקה וחוזק חומרים
לבון קארין

שו"ת
201 דן-דוד
0881.2113.02
עיצוב בסיסי ב'
גב' חן שכנאי מיכל

סדנה
206 סנרט
0881.2303.01
סטטיקה וחוזק חומרים
לבון קארין

שו"ת
201 דן-דוד
0881.2104.02
סטודיו ב2
אדר' קיש יונתן
אדר' כרמי אדרי רבקה

סדנה
207 סנרט
0881.2505.01
הבנת המרחב והבעתו-2
אדר' משה סלומון

סדנה
205 סנרט
11:00
0881.2303.01
סטטיקה וחוזק חומרים
לבון קארין

שו"ת
201 דן-דוד
0881.2113.02
עיצוב בסיסי ב'
גב' חן שכנאי מיכל

סדנה
206 סנרט
0881.2303.01
סטטיקה וחוזק חומרים
לבון קארין

שו"ת
201 דן-דוד
0881.2104.02
סטודיו ב2
אדר' קיש יונתן
אדר' כרמי אדרי רבקה

סדנה
207 סנרט
0881.2505.01
הבנת המרחב והבעתו-2
אדר' משה סלומון

סדנה
205 סנרט
12:00
0881.3207.01
תולדות אדריכלות ה': אדריכלות במאה ה- 20
ד"ר מרגלית דנה

שיעור
א206 מכסיקו
0881.2113.02
עיצוב בסיסי ב'
גב' חן שכנאי מיכל

סדנה
206 סנרט
0881.3106.02
חומרים וחיבורים - פרטי בניין א'
גב' פרידמן סימון

סדנה
207 סנרט
0881.2104.02
סטודיו ב2
אדר' קיש יונתן
אדר' כרמי אדרי רבקה

סדנה
207 סנרט
0881.2505.01
הבנת המרחב והבעתו-2
אדר' משה סלומון

סדנה
205 סנרט
13:00
0881.3207.01
תולדות אדריכלות ה': אדריכלות במאה ה- 20
ד"ר מרגלית דנה

שיעור
א206 מכסיקו
 
0881.3106.02
חומרים וחיבורים - פרטי בניין א'
גב' פרידמן סימון

סדנה
207 סנרט
0881.2104.02
סטודיו ב2
אדר' קיש יונתן
אדר' כרמי אדרי רבקה

סדנה
207 סנרט
0881.2504.03
מידול תלת מימדי
אדר' אזולאי טל

שיעור
213 סנרט
14:00
0881.1113.01
סקר, תיעוד והערכה לאתר בסביבה ההיסטורי
פרופ' בר-אור אמנון

שו"ת
201 דן-דוד
 
0881.3106.02
חומרים וחיבורים - פרטי בניין א'
גב' פרידמן סימון

סדנה
207 סנרט
0881.2104.02
סטודיו ב2
אדר' קיש יונתן
אדר' כרמי אדרי רבקה

סדנה
207 סנרט
0881.2504.03
מידול תלת מימדי
אדר' אזולאי טל

שיעור
213 סנרט
15:00
0881.1113.01
סקר, תיעוד והערכה לאתר בסביבה ההיסטורי
פרופ' בר-אור אמנון

שו"ת
201 דן-דוד
 
0881.3106.02
חומרים וחיבורים - פרטי בניין א'
גב' פרידמן סימון

סדנה
207 סנרט
 
0881.2504.04
מידול תלת מימדי
אדר' אזולאי טל

תרגיל
213 סנרט
16:00
0881.2104.02
סטודיו ב2
אדר' קיש יונתן
אדר' כרמי אדרי רבקה

סדנה
207 סנרט
       
17:00
0881.2104.02
סטודיו ב2
אדר' קיש יונתן
אדר' כרמי אדרי רבקה

סדנה
207 סנרט
       
18:00
0881.2104.02
סטודיו ב2
אדר' קיש יונתן
אדר' כרמי אדרי רבקה

סדנה
207 סנרט
       
19:00          
20:00          
21:00